Mobipunt 2018-12-10T09:19:53+00:00

Binnenkort 21 mobipunten in Limburg

In Limburg blijft het aantal autodelers voorlopig relatief bescheiden, maar [...]

Wat is een mobipunt?

Een mobipunt is een fysieke plaats waar verschillende (voornamelijk mobiliteits-) functies elkaar ontmoeten. Elk mobipunt bevat een divers mobiliteitsaanbod waarvan autodelen, nabijheid openbaar vervoer (of collectief vervoer) en fietsparkeren essentieel zijn. Daarnaast is toegankelijkheid een noodzakelijk kenmerk van elk mobipunt. Een mobipunt is ingericht om op buurtniveau toegang te bieden aan verschillende vervoerswijzen of om van de ene modus op de andere over te stappen. Via mobipunten wordt combimobiliteit toegankelijk en gebruiksvriendelijk.

Heb je interesse om een mobipunt in te richten in jouw gemeente?
Download de Start-to-mobipunt-handleiding of neemt contact op met één van de initiatiefnemers via hallo@mobipunt.be.

Mobipunten in Vlaanderen

Op onderstaande kaart vind je de reële mobipunten en mobipunten die er weldra aankomen. 50 Vlaamse gemeenten hebben reeds concrete interesse getoond. Voor sommige is het echter te vroeg om deze op het kaartje op te nemen. Klik op het mobipunt icoontje op de kaart voor meer info over het aanbod ter plaatse.
   : Reëel mobipunt
: Mobipunt in uitvoering (De exacte locatie van deze mobipunten wordt later toegevoegd na concrete toewijzing van de gemeente zelf.)

Vlaamse ondersteuning mobipunten

Taxistop vzw, Autodelen.net en Infopunt Publieke Ruimte ontvangen steun van het Vlaams Departement Mobiliteit om in 2018-2019 het concept mobipunten in Vlaanderen verder te promoten, te concretiseren en gemeenten op weg te helpen bij de implementatie.