Functies 2018-10-02T11:32:36+00:00

Functies en locaties

Essentiële en bijkomende functies

Om te kunnen spreken over een volwaardig mobipunt moeten minstens 5 basiscriteria aanwezig zijn:

  1. Standplaats voor autodelen
  2. Kwaliteitsvolle fietsenstalling
  3. De nabijheid van een halte openbaar vervoer (in centra) of collectief vervoer (bv. bedrijventerrein) of in zeer rurale regio’s mag zelfs vervoer op maat overwogen worden als standaard criterium voor oprichting van een mobipunt. Dit toets je best even af met de partner-organisaties.
  4. Goede verlichting
  5. Vlot toegankelijk voor iedereen, ook voor minder mobiele mensen

Naast deze essentiële basiscriteria zijn er enkelijke voorwaarden om een succes- en kwaliteitsvol mobipunt te installeren:

  • Nabijheid: Maximaal 10 minuten wandelafstand (10-minute-hood)
  • Kwaliteitsvolle inrichting (oppervlakte parkeerplaatsen, technische vereisten laadpalen, toegankelijkheid, verlichting, duurzaamheid materialen). Om te streven naar kwaliteit, adviseren Taxistop en Autodelen.net om experten te consulteren.
  • Infrastructurele investeringen kaderen binnen een algemeen plan voor gedeelde mobiliteit van de gemeente.
  • Elk mobipunt heeft een unieke naam: bv. “mobipunt Rabot”
  • Duidelijke zichtbare markering met zuil en benaming “mobipunt”

In de handleiding voor gemeenten staat een lijst van mogelijke functies die aanwezig kunnen zijn op het mobipunt. Bij deze functies staan tips over hoe deze best worden ingericht.

Locaties

Mobipunt centrum gemeente of stad

Een cluster van mobiliteit is vandaag de dag al vaak in de centra van steden en gemeenten terug te vinden: een autodeelstandplaats naast een fietsparking of in de buurt van een bushalte bijvoorbeeld. Dit soort plaatsen kunnen we gemakkelijk omvormen tot volwaardige mobipunten. Van zodra er dus aan alle criteria wordt voldaan, krijgt het mobipunt de nodige branding.

Mobipunt winkelcentrum

Winkelcentra hebben nood aan een goede bereikbaarheid. Om te vermijden dat zo’n centra enkel met de wagen bereikbaar zijn, is het nuttig om ook hier te investeren in een mobipunt met een brede waaier aan mobiliteitsalternatieven. Zo hoeven bezoekers niet per se over een wagen te beschikken en remt dit hen ook niet af om naar het winkelcentrum af te zakken.

Tip: Door een (liefst ecologische) naleveringsdienst te voorzien, hoeven bezoekers ook niet te sleuren met hun zware aankopen en wordt een bezoekje aan het centrum nog aangenamer.

Mobipunt bedrijvenzone

Ook op industriële sites of in KMO-zones zijn mobipunten mogelijk. Indien deze niet volledig kunnen ontsloten worden door traditioneel openbaar vervoer, kunnen zij wel via andere vormen van collectief vervoer bediend worden.

In bedrijvenzones is carpoolen een geschikte oplossing om het aantal autoritten te verminderen. Een mobipunt kan dienen als halte en promotieplek voor carpoolen.

Mobipunt ‘Park & Ride’

Park & Ride parkings zijn de perfecte locatie om diverse soorten mobiliteit samen te brengen. Vaak is er al een halte van openbaar vervoer en voldoende parking aanwezig. Dit biedt een perfecte locatie om een stevige fietsenstalling te installeren of om een carpoolparking te voorzien.

Op Park & Ride parkings kunnen mensen in de stadsrand parkeren (liefst met de deelwagen vanuit een ander mobipunt) en de laatste kilometers duurzaam afleggen. Of men vertrekt met de fiets uit het centrum en gaat verder met een deelwagen van de Park & Ride. Zo vermijden we overbodige auto’s in de stad.

Landelijke gebieden

Voor landelijk gelegen gebieden spelen vervoer op maat en basisbereikbaarheid een belangrijke rol. Op het eerste zicht lijken deze plekken niet geschikt voor autodelen. Toch zijn er in Vlaanderen voldoende goede voorbeelden waar autodelen werkt, vaak als alternatief van de tweede wagen. Zo worden in landelijke gebieden vooral particuliere auto’s gedeeld of auto’s van het gemeentelijk wagenpark. In het West-Vlaamse Heuvelland is er dan weer een bijzondere samenwerking met Solidariteit voor het Gezin. Autodelen.net, Infopunt Publieke Ruimte en Taxistop delen graag de positieve ervaringen en werken graag mee aan innovatie concepten voor gedeeld autogebruik in landelijk Vlaanderen.

Het kan ook zijn dat een locatie zich er niet toe leent om erkend te worden als mobipunt. Toch kan het een belangrijke schakel zijn in de ontsluiting van de buurt. Hier kan je als gemeente investeren in duidelijke bewegwijzering naar de verschillende mobipunten in de bredere omgeving.